Jelenlegi hely

Általános iskolai beiratkozás Bács-Kiskun megyében a 2018/2019. tanévre!

Tudnivalók és időpontok a leendő elsős diákok általános iskolai beiratkozásához. 

Beiratkozási időpontok:

 

Az iskolába történő beiratkozás a 2016/2017. nevelési évre Bács-Kiskun megye összes általános iskolájában:

2018. április 12. és április 13. napján
(csütörtök, péntek)
8 és 19 óra közötti időszakban történik.


Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja)

Idén a következő időszakban született gyermekek válnak tankötelessé szeptemberben:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között született​, iskolaérett gyermekek a 2018/2019. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Amire biztosan szükség lesz:

  • a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülők (gondviselő) lakcímkártyájára,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóra és a lakcímkártyára,
  • az iskolaérettségi igazolásra (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Jó ha ezek a dokumentumok is nálunk vannak a beiratkozáskor:

  • Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
  • NEK azonosító*
  • Célszerű beíratáskor a kedvezményere jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Mely gyermekeket köteles felvenni az iskola és mikor derül ki, hogy felveszik e őket?

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. 

Mit tehetünk, ha elutasították a gyermeket?

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:

  • állami fenntartású iskola esetében: a Klebersberg Intézményfenntartó Központ* - járási-tankerületi igazgatójának címezve,
  • nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító határozat jogerőre emelkedik, az azt követő 5 napon belül, a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

Mi történik a beíratás elmulasztása esetén?

A beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi törvény 247.§ a pontja alapján) és 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásáról.

* Mi is az a NEK azonosító és miért lehet rá szükség a gyermek iskolakezdése előtt? A címre kattintva cikkünkből megtudhatod: Iskolába készülőknek: van már NEK azonosítótok?

* KLIK által fenntartott intézmények listája

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!