Jelenlegi hely

Iskola előkészítő fejlesztő foglalkozás indul terápiás kutyákkal, a kecskeméti Pillangó Fejlesztőkuckóban

Minden nagycsoportos szülő azt szeretné, hogy a boldog kis játékos ovisából, egy még boldogabb, de önbizalommal teli kisiskolás legyen. Könnyedén vegye az óvoda és iskola közötti átmenetet, tudjon koncentrálni 45percig, és meg tudjon felelni szeptembertől a szigorú iskolai szabályoknak!

Első osztályban viszont nagyon nagy egyéni különbségek vannak a gyerek között, néha az apró problémák is nehézségeket okoznak a gyerekeknek, és itt nem az a legnagyobb probléma, hogy nem kap majd 5 csillagos, mosolygós napocskát, hanem az, hogy ezzel elveszti az önbizalmát, - mert a többi gyerek kapott, és az érdeklődését a tanulás szeretete iránt.

Nagyon fontos, hogy egy nagycsoportos gyermeket egy „idegen” szakember is lásson iskolakezdés előtt. Erre nagyon jó lehetőség az iskola-előkészítőfoglalkozás, hiszen ezeknek a foglalkozásoknak a legfontosabb feladata, hogy felkészítse a gyerekeket a zökkenőmentes iskolakezdésre, és kiemelten foglalkozzon azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.  

Ezeknek a foglalkozásoknak nem az a célja, hogy szuperképességű gyerekeket neveljünk, hanem, hogy a foglalkozás segítségével kiderüljenek gyerekeink hiányosságai (ha van), amin szeptemberig még van idő gyógypedagógus bevonásával segíteni.

Kecskeméten is van számtalan lehetőség előkészítőkre, én most a Pillangó Fejlesztőkuckót szeretném nektek bemutatni, ahol a szakembereknek pont az a céljuk, hogy élményszerűen, játékosan készítsék fel az iskolai élet kezdetére a gyermekeket.

 

Iskolaelőkészítő foglalkozásaik kis létszámú, maximum 6 fős csoportban zajlanak, mely a játék iránti vonzalomra alapul, különlegességük, hogy terápiás kutyák bevonásával segítik a foglalkozásokat, ami miatt a gyerekek méginkább játékosnak és örömtelinek érzékelnek. Kiemelten foglalkoznak azokkal a területekkel, amelyek az első osztályban a leghangsúlyosabbak.

Komplex, intenzív iskola előkészítő fejlesztő foglalkozás szeptemberben iskolát kezdő gyermekek számára

Fontos: JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (korlátozott létszámban): 2021.04.23. 

Foglalkozásaik felépítése:

Fejlesztést megelőző képességek vizsgálata:

A hatékony, egyénre szabott fejlesztés meghatározója, mely segíti a felemelésre váró területek megismerését számunkra. 2 részből épül fel:

 • Komplex, az iskolai sikeres beváláshoz szükséges részképességek feltérképezése
 • Állapot- és mozgásvizsgálat

Ára: 10.000.- Ft, mely nem kötelezi a gyermeket a foglalkozáson való részvételre

Fejlesztő foglalkozásaik:

Programunk 7 hétből áll. Heti 2x 60 percben történnek a csoportos foglalkozások, az iskolai élet sikeres beválását segítő részterületek intenzív fejlesztésével, komplex szenzomotoros mozgásfejlesztés alkalmazásával, terápiás kutyák bevonásával.

Időpontok: 

 • hétfő 15.15-16.15 - Pető Mihályné gyógypedagógus, TSMT terapeuta, kutyás terápiás szakember
 • szerda 16.00-17.00 – Huszka Nóra logopédus

Ára: 6000/alkalom

Jelentkezni és érdeklődni az  iskolaelokeszito.pillango@gmail.com  email címen/ vagy Facebook üzenetben tudtok!

Helyszín: Pillangó Fejlesztőkuckó - Kecskemét, Széchenyi sétány 4.

Megkértem Pető Mihályné Dórát, hogy mutassa be a kutyás foglalkozás előnyeit, illetve, hogy mivel is foglalkozik a Pillangó Fejlesztőkuckó​:

Hazánkban még új lehetőségnek számít speciális kutyák bevonása a terápiás-fejlesztő foglalkozásokba, amit hivatalosan állatasszisztált módszernek nevezünk. Nem önálló módszerről beszélünk, hanem egy jól beilleszthető, széles lehetőségeket kínáló kincsről a kezünkben, amit beépíthetünk számos területbe, mindig az aktuális célcsoporthoz igazítva. Az állatok jelenléte minden foglalkozáson jótékony hatású, illetve fontos jellemző, hogy a résztvevők számára öröm a közösen eltöltött idő.

„A kutya segítségével és a közös játékkal visszahelyezzük a gyerekeket a - számukra oly’ természetes - játék világába. Ez az állatasszisztált foglalkozások mindegyik változatára- aktivitás(AAA), terápia(AAT), oktatás(AAE)- egységesen igaz.”
Köböl Erika, 2011

A játékos foglalkozások során új ismeretanyagot sajátíthat el a gyermek, illetve a már megtanultakat más környezetben, helyzetben gyakorolhatja és mélyítheti el. Nagy előnynek érzem, hogy ezt nem konkrét tanulási helyzetként kell megélnie, hanem egy oldott, vidám, „kutyás” légkörben örömtevékenységként.

Tananyag szintű ismeret lehet pl. a memória játékok, számolás, mérés, azonosság-különbség, testrészek, kognitív készségek stb. a játékokba építve. A teljesítés, a megfelelés, a stressz helyett, ebben az együtt töltött időben mindenki sikerként éli meg a kutyával való játék élményét. Itt nincsenek nyertesek és vesztesek, ügyesek és kevésbé ügyesek, itt a MI létezik, a gyerek – kutya - játék együtt.

Hatalmas motivációval bíró erő ez. Az együtt eltöltött idő alatt a gyermek folyamatosan ismeri meg a kutyával kapcsolatos jellemzőket. Jó lehetőséget nyújt a foglalkozás az idegen kutyákkal való viselkedés tanulására, hiszen a jól képzett terápiás kutyán szorongás nélkül „gyakorolhat” a gyerek. Helyes magatartásformák alakulnak ki, a kutya szemszögéből is látva egy-egy helyzetet, megbeszélve, játékokkal átélve a szituációkat.

Kiterjesztve a kutyás foglalkozás előnyeit, beszélhetünk a következőkről:

A kutyával és a társakkal végzett feladatok alatt a közös munka örömét élheti meg mindenki, megtanulva csoportként dolgozni, egymásra is figyelve, társként. A kutya motiváció és jó példaadó ehhez, ő nem tesz különbséget, mindenkit elfogad, és ha helyesen viselkednek vele szívesen játszik a csoport tagjaival. A helytelen bánásmódot, kezdeményezést elfordulással érezteti, ami arra sarkallja a gyermeket, hogy a helyzetnek, kutyának megfelelően dolgozzon a kutyával. Azonnali jutalmazása ennek, hogy a kutya rögtön szeretetével hálálja meg ezt, nem tart haragot, nem mérges.

 Fejlesztési területek, melyekben a kutyás terápia hatékonyan alkalmazható:

 • Kommunikáció
 • Szociális készségek
 • Figyelem- és koncentráció
 • Emlékezet
 • Érzékelés, észlelés
 • Gondolkodási funkciók
 • Kreativitás
 • Finommozgás
 • Nagymozgás

Akiknek segítség:

A fejlesztőpedagógia kompetenciakörébe tartozó elmaradásokban (pl. tanulási nehézség, általános iskolára való felkészítés nagycsoportos óvodások számára) és azokon túlmutatva olyan esetekben, ahol a szociális, kommunikációs, érzelmi, mozgásos területen az átlagos fejlődésmenethez képest markáns eltérés tapasztalható (pl. autizmus spektrum zavar, mutizmus, érzelmi- és viselkedészavar …).
Ami mégis az én meglátásom szerint a legfontosabb, hogy az egész személyiséget érintő fejlődés részesei lehetünk a kutya segítségével. Egy olyan úton indulunk el, ahol csak a MI, a gyerek – kutya - játék a fontos, és eközben formálódunk.

Foglalkozásaink:

 • egyéni fejlesztés
 • csoportos foglalkozás (csoportjaink kis létszámmal, maximum 5 fővel működnek)

Miért jó választás a kutya?

A terápiás kutya jellemzői:

 • MATESZ által előírt terápiás vizsgával rendelkezik, ami az adott párosra (kutya-felvezető) érvényes csak, NEM tarthat más foglalkozást a terápiás kutyával. 
 • A szigorú egészségügyi kritériumoknak megfelel, az előírt érvényes orvosi igazolással rendelkezik. 
 • A kutyát felvezetője minden helyzetben képes irányítani.

Bár a vizsgán ez a szűrés megtörténik, egy felsorolást mindenképpen megérdemel:

 • leghalványabb agressziót sem mutathat
 • hangok, zajok, szagok nem befolyásolhatják a munkáját
 • szeresse a foglalkozásokon való részvételt
 • gyógyászati segédeszközökre közömbösen reagáljon
 • hangot (ugatás) csak kérésre adjon
 • nem mutathat félelmet

Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy akkor tud egy terápiás kutya igazán hatékony lenni, ha fontos számára az ember. A kutyában a társra találás élményét akkor élhetjük meg igazán, ha neki is fontosak vagyunk, ha a szeretet és az együtt tevékenykedés igénye kölcsönös.

TSMT - Egyéni Tervezett SzenzoMotoros Tréning

Kinek ajánljuk?

A felmérés, vizsgálat során tapasztalt súlyosabb lemaradással küzdő gyermekeknek, vagy figyelmi és magatartásbeli nehézségekkel, illetve a beszéd, értelmi, mozgásos területeken tapasztalt nagyobb lemaradás esetén ajánljuk.

Az anamnézis, a tünetek és a felmérés alapján 1000-nél több feladatból választjuk ki és állítjuk össze a gyermek számára leghatékonyabb, személyre szabott feladatsort. A feladatsor betanítása és folyamatos ellenőrzése mellett otthoni tréningként is alkalmazható fejlesztő, terápiás program.

Célunk, az idegrendszer érési folyamatának hatékony beindítása, a gyermek életkorában elvárható motoros, pszichés-kognitív,szociális területek eredményeinek normalizálása, a beszéd és mozgás harmonikus szinkronjának kialakítása, a primitív reflexprofilok integrálása, illetve a felzárkózás után a minél hamarabbi csoportba illesztés.

Csoportos Tervezett SzenzoMotoros Tréning

Kinek ajánljuk?
Iskola-éretlen, részképességeiben gyengébb, „ügyetlenebb”, hiperaktív, önbizalom hiányos gyermekeknek.

Az anamnézis, a tünetek és a felmérés alapján javasoljuk az érettebb, együttműködő gyermekek számára. Az egyéni tréninggel elméleti alapjaiban megegyezik. Konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása történik, sok eszköz alkalmazásával . A szenzomotoros szinkronok, a testvázlat, a praxis javulása, a dominancia beérése, a szerialitás, ritmusérzés és motoros kreativitás, a figyelem hatékonyabb irányítása, a térbeli tájékozódás és lateritás, az egyidejű többcsatornás figyelem fejlődését elősegítő tréning, mely a fennmaradt csecsemőkori reflexprofil integrációját is elősegíti.

Célunk az iskolai beváláshoz, sikerességhez szükséges készségek, képességek, probléma megoldó képességek, helyzet-felismerési képességek fejlesztése.

Terápiás kutyás csoportos TSMT

A csoportos TSMT kiegészül vizsgázott terápiás kutya bevonásával. A feladatvégzések során a kutya aktív részese lesz a feladatoknak. A tapasztalataink azt mutatják, hogy sokkal motiváltabban a gyermekek a fejlesztés során, mely növeli a hatékonyságot illetve pozitív hatása van a gyermek hozzáállására is. Azoknak a gyermekeknek javasoljuk, akik társra találnak a kutyában, akiket vonz a kutyás terápia. A csoport létszáma maximum 5 fő, a minél nagyobb hatékonyság elérése érdekében. A foglalkozások során több, mint 1500 csoportosan végezhető szenzomotorosan fejlesztő feladatból választjuk ki a felmérés alapján a legcélravezetőbb, fejlesztést segítő feladatokat.

Ismert diagnózisok, tünet együttesek, melyek esetében hatékony a TSMT II

 • Hiperaktivitás
 • Figyelemzavar
 • Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarok
 • Sikeres iskolai beválás rizikói
 • Autizmus spektrumzavar
 • Hipotónia
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Beszédhibák
 • Megkésett mozgásfejlődés
 • Nagy- és/vagy finommotorikus ügyetlenség
 • Értelmi akadályozottság

Komplex, kiscsoportos fejlesztő foglalkozás

A csoportos foglalkozáson óvodás és kisiskolás korú gyermekek fejlesztése kiscsoportos formában valósul meg az alábbi területeken:

 • Kognitív készségek
 • Szociális és kommunikációs készségek
 • Viselkedési, magatartási nehézségek
 • Nagy- és finommozgás

Kiknek ajánljuk?

A felsorolt területeken felmerülő nehézséggel küzdő gyermekeknek, felmerülő autizmus spektrumzavar, hiperaktivitás- figyelemzavar esetében.

A foglalkozások heti egy alkalommal 90 percben valósulnak meg, 2 szakember segítségével.

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

23 mondat, amit ne mondj annak, aki bajban van

23 mondat, amit ne mondj annak, aki bajban van

Te is tudsz ilyen „jó szándékú”, de romboló mondatokat? Nekem a „kedvenceim” az „Engedd el!” a „Másoknak sokkal nehezebb” és a „Tudom, mit érzel”. Ilyenkor szívesen visszakérdeznék: Tényleg tudod?! Szerintem fogalmad sincs…
Love my Snowboard – Fotó- és videópályázat

Love my Snowboard – Fotó- és videópályázat

Pályázat típusa: fotó- és videó pályázatBeküldési határidő: 2022. március 30.
Novellapályázat Preyer Hugo emlékére 2022

Novellapályázat Preyer Hugo emlékére 2022

Pályázat típusa: sci-fi novellák írásaBeküldési határidő: 2022. március 31.Korcsoport: 3-12. osztályos gyerekek
Távoli világok meghódítói – Makettépítő pályázat

Távoli világok meghódítói – Makettépítő pályázat

Pályázat típusa: makettépítő pályázatBeküldési határidő: 2022. március 31.Korcsoport: 3-12. osztályos gyerekek
Ugrás az oldal tetejére