Jelenlegi hely

Mennyire bonyolult ma egy válás? Kecskeméten a váló-társaság

Nem gondolnánk, mekkora tabu ez a kérdés manapság. Már egy éve, minden hónapban egyszer, kis csoport gyűlik össze az Ifjúsági Otthonban, egy dolog közös bennük, a válásról akarnak beszélni.

A közösséget Barta Gyöngyi szakpszichológus és jogász szakember vezeti és segíti. Az eddigi tapasztalataikat rövid interjúban foglalták össze. Érdekes olvasnivaló lett belőle...

 

Mennyire bonyolult ma egy válás?

Barta Gyöngyi szakpszichológus szerint:

A válási folyamat, mely a válás fontolgatásától  egészen a válás utáni életvitel megszilárdulásáig tart, hosszú és bonyolult folyamat.

Ez az egyike a súlyosan megterhelő élethelyzeteknek, mely nagymértékben próbára teszi az egyén alkalmazkodóképességét.
Az ebben a folyamatban részt vevő ember többnyire nagyon nagy érzelmi viharokat él meg, számtalan addig ismeretlen helyzettel kerül szembe.
Gyakran súlyos csorbát szenved az önbecsülése, szükségessé válhat az énazonosság újrafogalmazása,  s meg kell küzdenie  a család, vagy a tágabb környezet  változásával is.

A jogász szerint:

A válás egy családi jogviszony végét is jelenti. Ez önmagában is megterhelő, mert jogi tényekkel is szembesíti a házastársakat. Ráadásul azzal, hogy az egykor volt házassági, családi jogviszonyból származó tények, mint a továbbélő szülő-gyermek jogviszony, családi, rokoni kapcsolatok, esetleg vagyoni kötelezettségek, már az egykor volt közösségi kapcsolatokon kívül folytatódnak.

Maga a válási jogi procedúra is bonyolult helyzet a perjog keretén belül, de emberi játszmákat és perjátszmákat is mozgósít. Ezekre válasz-sémákat adó hatékony, és emberi hagyományaink, közösségi mintáink szegényesen állnak csak a rendelkezésünkre, annak ellenére, leginkább elrettentően, hogy a válás jogi akadályai eltűntek a modern korban.
Ezért mindenképpen segítség az ilyen helyzetbe került pároknak egy támogató csoport, a segítő beszélgetés és a felismeréseket adó tudatosság, és azonosulni tudás a helyzetükkel.

Ez segíthet olyan válaszokra találásokkal, amelyek tisztázzák, hogy mi történt, hogyan történt, miért történ velük és a felelősségi rendszerek megismerése is segíti az önálló döntéseik meghozatalát.

Mik az eddigi tapasztalataik a csoporttal? Milyen eszközökkel tudják segíteni a résztvevőket?

Barta Gyöngyi szakpszichológus szerint: 

Nagy örömömre szolgált a csoporttal dolgozni, mert a problémák rendezése iránt elkötelezett, lelkes kis csapattal találkoztunk, akik egymásnak is igyekeztek a segítségére lenni.

A foglalkozások többnyire két részből álltak, az elméleti részben magát a válás folyamatát, az ott zajló kommunikációt, a válásban érintett gyerekek lélektani sajátosságait, a válás hatását a különböző korú gyerekekre, az újrakezdés a válás után -  témaköröket jártuk körbe. A foglalkozások második, gyakorlati részében az egyént  konkrétan foglalkoztató dolgok kerültek sorra, esetenként egyéni konzultáció keretében.

A jogász szerint: 

Örömet okozott az ilyen csoportokban érlelődő kölcsönös megbecsülés, segítő támogatás, és megértés megnyilvánulásai. Fontos érték, hogy azonos helyzetben, és gondokkal küszködő emberek egymásfelé fordulnak, és tudatosítják önmagukkal is helyzetük kilátásait, és a tudatos döntésekkel való tervezéseiket is modellezhetik.

Az önelfogadás, a helyzettel való azonosulás, és a válási válság megértése segítheti a jövőbeli terveik megfogalmazását. Esetleg a krízisben lévő házasságuk megújítását, vagy a „jó válás” lebonyolítását, egy „jó újrakezdés” alapjait. Mindenképpen kommunikációs mintáik keletkeznek a válás, és a családi viszonyokat érintő feladataik megfogalmazásához a jelenben, és a jövőre nézve is.

A csoport nem megoldás, de segíti a tagokat a helyzetükhöz való érzelmi és tudatos alkalmazkodásukban.

Mi lehet a szakember egyéni motivációja egy ilyen feladatban?

Barta Gyöngyi szakpszichológus szerint:

Ezt a formát, ahogyan együtt dolgozunk a csoporttal, nagyon hatékony variációnak tartom. Egyrészt a csoport, mint kis mikroközösség működik, sok hasznos visszajelzést kapnak egymástól is a tagok, hogy pl. milyen a kommunikációjuk, milyen érzéseket váltanak ki a másik emberből stb.

Másrészt ha egy válásban érintett ember segítséget kap, az sokkal több ember életét változtathatja meg. Gondolok itt a gyerekeikre, a szüleikre, a barátaikra, munkatársaikra.

A jogász szerint: 

A tapasztalatok és benyomások nem egyoldalú egyéni élmények. A csoportban mindenki közösségi élményként jut ezekhez. A szakember sajátélményként, kliensein, „ügyein” keresztül sok és tipizálható tudáshoz jut a munkája során. Egyéni életéből is. Tudása ezért egyfajta közösségi tudás. Tudományos, gyakorlati, és társadalom- közösségismereti is. Mindezeket megoszthatja a csoportban ennek tagjaival. Amely öröm. A segítségnyújtás hatékonyságának a megtapasztalása is öröm. A visszajelzések, és a minden alkalommal való csoportfejlődés, egyéni felismerések élménye szintén öröm. Ezért a csoport folyamata segítő kapcsolatban megélt kölcsönös öröm. És remélni lehet, hogy ez a boldogság, a segítőcsoport tagjainak a csoporton kívüli életében is hatékony örömforrásként nyilvánul meg.

Az ilyen segítő közösségi boldogság sok erőfeszítés árán születik meg a segítő társaságokban.

2019. februárjától újra lehet csatlakozni a Váló-társaság elnevezésű csoporthoz, amely minden hónapban egyszer az Ifjúsági Otthonban találkozik.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ valósítja meg az

EFOP - 3.7.3.-16-2017-00112 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázati támogatás keretében

TUDÁSKÖZPONT A HÍRÖS AGÓRÁBAN – MERT TANULNI JÓ EGY ÉLETEN ÁT elnevezésű projektet.

A projekt teljes időtartama: 2018. február 1 – 2021. január 31-ig

Elnyert támogatás: 64.300.000 Ft

 

Készítette: MasiMami

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!